فیلتر ویرپول، مایتگ، آمانا، آدمیرال، کنمور ساخت سنگاپور 585,000 تومان

 

فیلتر تصفیه آب داخلی یخچال ساید بای ساید ویرپول، مایتگ، آمانا (فیلتر 2 لول بلند)

ساخت کشور سنگاپور

مدل فیلتر: 4396841

 

ظرفیت و طول عمر فیلتر:

200 گالن معادل 757 لیتر

تعویض پس از 6 ماه

 

فیلتر یخچال ویرپول

 

مشخصات فنی:

  این محصول دارای گواهی NSF می باشد و بر اساس استانداردهای ANSI و NSF Standard 42 و NSF Standard 53 برای کاهش آلاینده های زیر تست شده است:

 

96.3 درصد بنزن

74.0 درصد کربوفوران

97.3 درصد کلر، بو و مزه آب

99.3 درصد سرب در pH:6.5

99.3 درصد سرب در pH:8.5

96.5 درصد جیوه در pH:6.5

94.5 درصد جیوه در pH:8.5

99.7 درصد ذرات Particulate Class II

93.3 درصد توکسافن

این فیلتر فلوراید آب را کاهش نمی دهد.

 

ابعاد واقعی: ارتفاع 30.48 سانتیمتر x قطر 6.985 سانتیمتر (30.48cm x 6.985cm)

فشار: 30 تا 120 پوند بر اینچ مربع (psi)

دما: 0.6 تا 37.8 درجه ساتیگراد

دبی: 3.218 لیتر در دقیقه (lpm)

 

 مناسب برای شماره مدل یخچال های زیر:

 

ASD2522WRW01 ED5KVEXV007 ED2KVEXVQ01 ED5FVGXWS07
ED5KVEXVQ ED5FVGXWS ED2VHEXVQ01 ED2KHAXVT
ED5PVEXWS ED5GVEXVD02 GF6NFEXRB00 GF6NFEXRB01
GF6NFEXRQ00 GF6NFEXRQ01 GS6NBEXRB00 GS6NBEXRB01
GS6NBEXRL00 GS6NBEXRL01 GS6NBEXRQ00 GS6NBEXRQ01
GS6NBEXRS00 GS6NBEXRS01 GS6NBEXRT00 JF42NXFXDW
KSCS23INBL00 KSCS23INBL01 KSCS23INBT00 KSCS23INBT01
KSCS23INSS00 KSCS23INSS01 KSCS23INWH00 KSCS23INWH01
KSCS25INBL00 KSCS25INBL01 KSCS25INBT00 KSCS25INBT01
KSCS25INSS00 KSCS25INSS01 KSCS25INWH00 KSCS25INWH01
KSRF25FRBL00 KSRF25FRBL01 KSRF25FRBT00 KSRF25FRBT01
KSRF25FRWH00 KSRF25FRWH01 KSRN25FRBL00 KSRN25FRBL01
KSRN25FRSS00 KSRN25FRSS01 KSRN25FRWH00 KSRN25FRWH01
KSRP25FSBL00 KSRP25FSBT00 KSRP25FSMS00 KSRP25FSSS00
KSRP25FSWH00 KSRS25RSMK01 KSRT25CRBL00 KSRT25CRBL01
KSRT25CRBT00 KSRT25CRBT01 KSRT25CRMS01 KSRT25CRSS00
KSRT25CRSS01 KSRT25CRWH00 KSRT25CRWH01 KSSC48QVS
KSCS251